Intuïtie? Je bedoelt mijn gevoel? Antwoordt ze op een vragende toon. Nadat ik haar de vraag had gesteld: Wat zei jouw intuïtie over de te nemen beslissing? Want welke taal spreekt jouw intuïtie?

Dit is wat ik vaak tegenkom. De misvatting dat intuïtie alleen via je gevoel naar buiten komt. Dat voelen gelijk staat aan je intuïtie. Wat in een bepaald opzicht een beetje waar is, want voelen is één van de manieren waarop jouw intuïtie met jou praat. Maar zeker niet de enige manier.

Doordat veel mensen daar niet van op de hoogte zijn. Of er niet bij stilstaan. Missen ze vaak signalen van hun intuïtie. Met als gevolg, de welbekende: oh verdorie, ik wist het wel. Er was al zo’n stemmetje dat het niet klopte. Maar ik dacht dat ik het verzon.

 

Wat is je intuïtie eigenlijk?
Mensen beschrijven hun intuïtie vaak als:  Een ingeving,  Onderbuikgevoel of  Een zuiver weten. Het is moeilijk om je intuïtie in een vastliggende definitie te gieten. Volgens de Dikke van Dale is het: Inzicht zonder nadenken. Een andere gangbare betekenis is: je intuïtie is een soort van directe ingeving, iets wat je meteen weet zonder er over na te denken of te beredeneren.

 

Zelf handhaaf ik altijd de volgende:
je intuïtie is de stem van je ziel. Van jouw energielichaam. Jouw energielichaam die signalen kan oppikken en aan jouw fysieke lichaam en mind wil doorgeven.

 

Wil je een concrete tool om je intuïtie te verduidelijken? KIJK HIER

 

Jouw intuitie komt bij jou binnen via 5 kanalen, namelijk:
* Heldervoelen
* Helderzien
* Helderhoren
* Helderproeven
*  Helderruiken

1️⃣ Heldervoelen
Heldervoelen is het kanaal dat bij de meeste mensen van nature het best ontwikkeld is. De meest voor de hand liggende manier van heldervoelen is dat jij het in je lichaam voelt. Dat kan zijn een steekje, een tinteling, een gevoel in je buik of hoofd, een andere emotie.

Maar een heel belangrijke manier van heldervoelen is door: de uitingen van je lichaam. Denk aan je houding, je stem die harder of zachter wordt, je been die wiebelen, handgebaren die je zelf niet zo gebruikt. Enz. Hier zijn veel mensen zich niet van bewust.

 

2️⃣ Helderzien
Helderzien is zien van een plaatje in je hoofd. Soms zie je het net buiten je hoofd à een beetje schuin naar links of rechts. In je dode hoek. Je denkt van: zie ik dat nu goed? En als je je hoofd draait dan is het weg.

Wat ook een hele duidelijke manier van helderzien is, is als je oog steeds naar een bepaald plaatje, voorwerp, woord of iets anders in de ruimte getrokken wordt. Dat waar je oog constant naartoe getrokken wordt, is jouw intuïtie die met jou praat via  je helderziendheid.

 

3️⃣ Helderhoren
Helderhoren gebeurt meestal via het horen van geluid, woorden, liedjes in je hoofd. Het lijkt als een gedachte en daardoor wordt het door mensen weleens over het hoofd gezien. Een andere vorm van helderhorendheid is het schijnbaar “toevallig” horen van woorden. Woorden in liedjes die je hoort (met je fysieke oren) die op de radio komen of die je uit gesprekken van mensen hoort.

Op het moment dat aan het nadenken bent over een situatie en je hoort ineens heel duidelijk 1 woord of een stukje van een zin uit een gesprek die 2 andere mensen voeren. Dan is dat geen toeval maar is een stuk informatie via je helderhorendheid.

 

4️⃣ Helderproeven & 5️⃣  Helderruiken
Helderproeven en helderruiken zijn een soort ondersteunende kanalen. Je hoofdinformatie ontvang je vooral via het voelen, zien & horen. Maar de detaillering of verduidelijking wordt vaak gemaakt met behulp van het helderproeven en helderruiken.

 

➡️ Helderweten
Helderweten is het weten van informatie zonder dat je precies weet via welk kanaal het gekomen is. De informatie via je intuïtie komt als het ware via alle 5 kanalen tegelijk binnen. Het plaatje, met erbij het geluid, het gevoel, de geur en de smaak.

Ons fysieke lichaam kan die 5 signalen over het algemeen niet tegelijk doorgeven aan ons. Dus daardoor zie je dat je vaak eerst het gevoel krijgt (of een plaatje) en vlak erna het zien (of voelen), horen, proeven en ruiken. Soms lukt het het lichaam wel en dan krijg je het helderweten.

 

Herkennen is de basis
Wil je meer je intuïtie toelaten in je business dan is het dus belangrijk om te weten hoe die informatie bij jou binnenkomt. Zodat je het ook als zodanig herkent. De vervolgstap is dat leert wat die flarden van informatie precies concreet betekenen voor jou. Dus het leren vertalen naar praktische informatie. Dat is nodig om er acties op uit te kunnen zetten.

 

Wat jij nu kan doen
Nu je weet welke kanalen er zijn. Ga er eens bewust op letten hoe bij jou de informatie binnenkomt. Valt het je op dat je vooral via heldervoelendheid of juist helderziendheid het krijgt? Koop een schriftje en schrijf dit soort dingen op. En kijk er later in om te checken of het klopte wat je had opgepikt aan informatie. Het begint met herkennen.

Wil je echt je intuïtie duidelijker krijgen en leren hoe je het moet vertalen? Neem dan contact op met mij en vraag naar de verschillende workshops die ik daarover geef. Of kijk bij het aanbod van mijn website.